Ukončené DMS zbierky.

kopanice

DMS BEZKY

Ukončená

Poslaním o.z. Kopanice v pohybe je rozvoj bežeckého lyžovania, bicyklovania a turistiky v podmienkach kopaničiarskeho kraja a Veľkej Javoriny. Vytvárať podmienky pre kvalitné voľnočasové aktivity v prírodnom prostredí pre miestnych obyvateľov. Propagáciou atraktivít Kopaníc prilákať i turistov…...

Viac informácií Webstránka
svetielko

DMS SVETLO

Ukončená

Cieľom projektu je finančne podporiť aktivity, ktoré patria do skupiny komplexnej a celoročnej pomoci rodinám s onkologicky chorými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. Trvanie: 1.11.2014-30.4.2015...

Viac informácií Webstránka
viac

DMS VIAC

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je podporiť cielený osobnostný rozvoj mladých ľudí z regiónu Oravy ich účasťou na programoch neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíjajú ich talent a kompetencie.  Trvanie: 1.12.2014 – 30.4.2015...

Viac informácií Webstránka
broz

DMS BROZ

Ukončená

Obnova prirodzeného lúčneho a  stepného charakteru cenných prírodných území pastvou a následné zlepšenie podmienok pre ohrozené druhy. Ochrana vzácnych druhov rastlín, živočíchov a biotopov. Zapojenie obyvateľov hlavného mesta, Podunajska a Bielych…...

Viac informácií Webstránka
postbellum

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti; natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi bývalých totalitných…...

Viac informácií Webstránka
smsss

DMS ZDRAVIE

Ukončená

Pomoc pacientom s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm, zvyšovanie informovanosti o tejto chorobe, jej včasná diagnostika, podpora dostupnosti liečby pre všetkých pacientov, zvyšovanie adherencie pacientov k liečbe, organizovanie stretnutí pacientov, zabezpečenie bezplatných kúpeľných pobytov…...

Viac informácií Webstránka
usmev

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa…...

Viac informácií Webstránka
ncsm

DMS SCLEROSIS

Ukončená

Cieľom projektu získať čo najviac finančných prostriedkov /1.etapa výstavby NCSM – Denný stacionár s rehabilitáciou/a pomôcť tak pacientom so SM /Sclerosis multiplex/ v SR postaviť NCSM – špecializované zariadenie, ktoré bude…...

Viac informácií Webstránka
sanca

DMS SANCA

Ukončená

Finančná pomoc slobodným matkám v krízovej a ekonomickej situácii prostredníctvom grantistu OZ Šanca pre nechcených. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka
reuma

DMS REUMA

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc klientom, členom i nečlenom LPRe SR, pacientom s reumatickými diagnózami, aby im toto ochorenie neznižovalo kvalitu doterajšieho života a negatívne ich nepoznačilo v sociálnych a spoločenských…...

Viac informácií Webstránka
plamienok

DMS PLAMIENOK

Ukončená

Finančná pomoc na zabezpečenie poskytovania paliatívnej starostlivosti pre deti, a podpora rodín, ktoré stratili svoje dieťa, prostredníctvom grantistu Plamienok, OZ. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka
navrat

DMS NAVRAT

Ukončená

Finančná pomoc náhradným rodinám, ktoré majú v starostlivosti deti z detských domovov prostredníctvom grantistu OZ Návrat. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka
naruc

DMS NARUC

Ukončená

omoc a podpora detí, ktoré boli týrané, zneužívané, či zanedbávané prostredníctvom grantistu OZ Náruč. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka
nadacia_markiza

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Podpora a pomoc deťom v štyroch programových oblastiach – zdravie, vzdelávanie, sociálna inklúzia a násilie na deťoch. Trvanie: 1.9.2014 – 31.7.2015...

Viac informácií Webstránka
motyl

DMS MOTYL

Ukončená

Získané finančné prostriedky sa použijú na plnú alebo čiastočnú úhradu nevyhnutných špeciálnych kompenzačných pomôcok pre členov, ktoré štát neprepláca vôbec alebo hradí len čiastočne. Medzi nevyhnutné kompenzačné pomôcky patria najmä:…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...