Top firemný filantrop

TOP firemný filantrop je jediný index v Slovenskej republike, ktorý od roku 2005 prináša dáta o firemnom darcovstve. Rebríček je prístupný pre všetky firmy, ktoré zodpovedne podnikajú a venujú časť svojich ziskov na podporu verejnoprospešných projektov. Rebríček je každoročne zostavovaný Fórom donorov.

Index monitoruje finančné ako aj nefinančné dary, ktoré firmy poskytli na podporu verejnoprospešných projektov. Každá firma, ktorá podporuje napríklad environmentálne, sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity, projekty rozvíjajúce kultúru a obnovu kultúrnych pamiatok, ochranu ľudských práv, vzdelávanie či deti a mládež, sa môže zapojiť. Index je otvorený pre všetky firmy, ktoré podnikajú v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na odvetvie priemyslu či ich veľkosť.

Hlavným cieľom zostavovania rebríčka je oceniť firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec, a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o aktivitách firiem v oblasti firemnej filantropie a ich prínosu k zlepšeniu kvality života ľudí.

Kategórie:

250+

Celkový objem darov veľké firmy (nad 250 zamestnancov)

50-249

Celkový objem darov stredne veľké firmy (50-249)

1-49

Celkový objem darov malé firmy (do 49 zamestnancov)

Pomer zisku a darov

TOP firemný filantrop je realizovaný za odbornej garancie audítorskej spoločnosti PriceWaterhouseCoopers. Zostavený je na základe objemu prostriedkov darovaných podnikateľskými subjektmi v uplynulom roku, a to prostredníctvom finančných a nefinančných darov, darovaním služieb, produktov alebo času zamestnancov. Sumy nezahŕňajú sponzorské príspevky firiem ani poukázané 2 % podiely zaplatenej dane.

V roku 2012 rozšírilo Fórum donorov rebríček o kategóriu ZAMESTNANEC-FILANTROP ROKA a odvtedy oceňuje pracovníkov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj filantropie. K pôvodným „číselným“ kategóriám teda pribudla kategória ľudská, ktorá poukazuje na výnimočné počínanie samotných zamestnancov firiem. 

Zamestnanec roka

V tejto kategórii môže byť nominovaný zamestnanec firmy, ktorý príkladom osobnej podpory  verejnoprospešných aktivít, dobrovoľníckou prácou, iniciovaním nových projektov/programov či dlhoročnou prácou v tejto oblasti ide príkladom ostatným. Nominovať môže firma, ale aj nezisková organizácia.

Na stiahnutie:

Nominačný formulár Top firemný filantrop 2014

Top firemný filantrop – výsledky 2012

Top firemný filantrop – výsledky 2013

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...