Partneri

Fórum donorov je členom

Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE)

Klub fundraiserov

Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Rady vlády pre MNO

spolupracuje najmä s týmito organizáciami

Inštitút pre verejné otázky

Medzinárodný tlačový inštitút

Európsky kontaktný bod

PricewaterhouseCoopers Slovensko

Centrum pre filantropiu

 

1. slovenské neziskové servisné centrum

České Fórum darcov

 

 

 

K rozvoju Fóra donorov svojimi grantmi prispeli:

Charles Stewart Mott Foundation

Freedom House Slovakia

German Marshall Fund of the United States

Karpatská nadácia

Nadácia Ekopolis a Centrum pre filantropiu – ETP n.o.

Nadácia otvorenej spoločnosti OSF

Nadácia na podporu občianskych aktivít

Nadácia SPP

Nadačný fond Slovak Telekom

Public Affairs Office, Veľvyslanectvo USA v SR

Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR

Vzdelávacia nadácia Jana Husa

 

 

Zahraniční partneri FD

Fórum donorov je členom a aktívne pôsobí v týchto medzinárodných organizáciach:

Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE)

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS)

European Charities‘ Committee on VAT (ECCVAT)

 

 

Partneri projektu CEENDEX (Index filantropie v strednej a východnej Európe)

České Fórum darcov

Romanian Donors Forum

Russian Donors Forum

Polish Donors Forum

Bulgarian Donors Forum

Ukranian Grantmakers Forum

 

 

 

FD tiež spolupracuje s

European Foundation Centre

NESsT Europe

 

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...