DMS SVIECKA

Aktívna

Našim cieľom je propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Aktívna

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na…...

Viac informácií Webstránka

DMS RR23

Aktívna

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu rehabilitačných priestorov DFN v Banskej Bystrici. Trvanie: 1.8.2023-30.9.2023 ...

Viac informácií Webstránka

DMS LUDIALUDOM

Aktívna

Prostredníctvom projektu Rádio Slovensko Slovensku chceme rozšíriť možnosť prispievania na konkrétnych príjemcov na LudiaLudom.sk okrem samotného darcovského portálu aj na DMS. Dôvodom je zvyk rozhlasových poslucháčov prispievať aj prostredníctvom DMS.…...

Viac informácií Webstránka

DMS LABKY

Aktívna

Cieľom projektu aj nášho združenia je pomoc zvieratám, úhrada veterinárnej starostlivosti, krmiva, pomôcok, zdravotníckych pomôcok a liečiv pre zvieratá. Trvanie: 1.7.2023-30.6.2024 ...

Viac informácií Webstránka

DMS ADRA

Aktívna

Cieľom projektu je humanitárna a rozvojová pomoc na Slovensku aj v zahraničí na vybraných projektoch, v závislosti od objemu získaných finančných projektov, či už je to pomoc počas pandémie koronavírusu,…...

Viac informácií Webstránka

DMS VODIACIPES

Aktívna

Cieľom projektu je: 1. Dofinancovanie nášho účelového chovu pre psy so špeciálnym výcvikom (inseminácie, náklady na pôrody a pôrodnicu,…, veterinárna starostlivosť, strava pre šteniatka a kojacu sučku) Náklady na pôrody a…...

Viac informácií Webstránka

DMS TESCO

Aktívna

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami…...

Viac informácií Webstránka

DMS BASKETBAL

Aktívna

Cieľom projektu je: 1. dať možnosť športovať telesne postihnutým ľuďom – mládeži i dospelým, 2. vytvoriť slovenskú reprezentáciu basketbalu na vozíčkoch, 3. uvedomiť spoločnosť o nerobení rozdielov medzi zdravými a…...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Aktívna

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Organizátor podujatia, ktorý sa rozhodne pomôcť uverejní informáciu o možnosti zasielať darcovské správy APPA účastníkom…...

Viac informácií Webstránka

DMS RODINY

Aktívna

Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi s naplnením základných životných potrieb – bývanie a strava. Rodinám pomôžeme s občasným zaplatením nájmu a stravy. S každou z rodín pracujeme dlhodobo,…...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Aktívna

Cieľom kampane „Belasý motýľ“ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovo-svalových ochoreniach a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou na získanie finančných prostriedkov…...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Aktívna

Deti s chronickým a nevyliečiteľným ochorením hemofíliou nikto a doteraz nikdy nezobral do žiadneho letného tábora, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pod. Preto je našou spoločnou snahou aspoň čiastočne odstrániť krivdy na detskej duši,…...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Aktívna

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu.   Trvanie: 16.1.2023-30.11.2023...

Viac informácií Webstránka

DMS KOLEDA

Aktívna

Cieľom projektu je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť im k vzdelaniu.   Trvanie: 16.12.2022-15.12.2023...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRYSKUTOK

Aktívna

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Dobrý skutok. Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne formou prednášok na tému mediálna výchova. Projekt charitatívna aukcia – prostredníctvom…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...