DMS TESCO

Aktívna

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými, či jednorazovými príspevkami od…...

Viac informácií Webstránka

DMS LUDIALUDOM

Aktívna

Prostredníctvom projektu Rádio Slovensko Slovensku chceme rozšíriť možnosť prispievania na konkrétnych príjemcov na LudiaLudom.sk okrem samotného darcovského portálu aj na DMS. Dôvodom je zvyk rozhlasových poslucháčov prispievať aj prostredníctvom DMS.…...

Viac informácií Webstránka

DMS NOS

Aktívna

Finančné prostriedky použijeme na realizáciu 365 zdravotných klauniád do konca obdobia konania zbierky t.j. do 31.12.2024 s cieľom prinášať smiech, radosť a povzbudenie deťom, ich rodičom, dospelým, seniorom, ale aj zdravotnému personálu…...

Viac informácií Webstránka

DMS ZASTAVME

Aktívna

Hlavným cieľom finančnej zbierky je zabezpečenie finančných prostriedkov na chod Ročného programu pomoci, ktorý poskytuje odbornú, humanitárnu a potravinovú pomoc jednorodičom v núdzi. V súčasnosti máme na čakacej listine viac…...

Viac informácií Webstránka

DMS KALVARIA

Aktívna

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie bol vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov rozložený na niekoľko rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu UNESCO, jej zapísanie do zoznamu…...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Aktívna

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Organizátor podujatia, ktorý sa rozhodne pomôcť uverejní informáciu o možnosti zasielať darcovské správy APPA účastníkom…...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Aktívna

Cieľom kampane „Belasý motýľ“ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovo-svalových ochoreniach a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou na získanie finančných prostriedkov…...

Viac informácií Webstránka

DMS RODINY

Aktívna

Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi s naplnením základných životných potrieb – bývanie a strava. Rodinám pomôžeme s občasným zaplatením nájmu a stravy. S každou z rodín pracujeme dlhodobo,…...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Aktívna

Deti s chronickým a nevyliečiteľným ochorením hemofíliou nikto a doteraz nikdy nezobral do žiadneho letného tábora, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pod. Preto je našou spoločnou snahou aspoň čiastočne odstrániť krivdy na detskej duši,…...

Viac informácií Webstránka

DMS KOLEDA

Aktívna

Cieľom projektu je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť im k vzdelaniu.   Trvanie: 16.12.2023-30.9.2024...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Aktívna

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu.   Trvanie: 1.12.2023-30.11.2024...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRYSKUTOK

Aktívna

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Dobrý skutok. Rozsah a veľkosť projektov priamo súvisí s výškou získavaných finančných prostriedkov. Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne formou prednášok…...

Viac informácií Webstránka

DMS UTULOK

Aktívna

Získané finančné prostriedky sa použijú na úhradu faktúr za veterinárnu starostlivosť, nákup krmiva, zdravotníckych pomôcok, pomôcok a liečiv.   Trvanie: 1.11.2023-31.10.2024...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Aktívna

Cieľom projektu je rozvinúť činnosť online archívu www.memoryofnations.eu, prostredníctvom ktorého chceme sprístupniť bádateľom, ako aj širokej medzinárodnej verejnosti prehľadnou a zrozumiteľnou formou individuálne svedectvá pamätníkov/čiek významných dejinných udalostí dvadsiateho storočia,…...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Aktívna

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami či zdravotníckymi zariadeniami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom. Zároveň budeme podporovať iniciatívy…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVIECKA

Aktívna

Našim cieľom je propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...