DMS pomáhajú už 15 rokov !

DMS čiže Donors Message Service – darcovská sms je jednoduchý spôsob , ktorý umožňuje každému pomocou textovej správy z mobilného telefónu podporiť dobrú vec . Neštátne neziskové organizácie (MVO ) tak majú možnosť jednoducho získavať príspevky od drobných individuálnych darcov . Službu DMS poskytuje Fórum donorov v spolupráci s mobilnými operátormi O2, ORANGE, SWAN A TELEKOM.

Služba DMS prebieha na nekomerčnom princípe a rešpektuje zásadu minimálnych nákladov na zabezpečenie prevádzky. Rozdiel v sume pokrýva technické, organizačné a koordinačné zabezpečenie projektu , vrátane servisu pre neziskové organizácie a verejnosť.

Pre podporu pomocou DMS stačí zaslať sms v tvare:

DMS HESLO (unikátne heslo daného projektu, napr. DMS CHARITA) na rovnaké telefónne číslo 877 pre všetky projekty a pre operátorov O2, Orange, SWAN a Telekom. Cena jednej DMS je 5 Eur. Podiel prevádzaný na účet zbierky – 96% z každej DMS, t.j. 4,80 €.

Túto službu naštartovali v susednom Česku, kde bolo prostredníctvom nej za uplynulých 10 rokov zaslaných takmer 15 miliónov DMS, čo predstavuje čiastku takmer 400 miliónov korún na verejne prospešné projekty neziskovým organizáciám (viac informácií nájdete na: www.darcovskasms.cz).

Čo je DMS?

DMS je darcovská SMS. Služba s názvom Donors Message Service.

„DMS – Darcovská SMS“ je spoločným projektom Fóra donorov – organizácie pre darcov, usilujúcich o podporu filantropie v Slovenskej republike, českej spoločnosti DMS Service a mobilných operátorov O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., SWAN, a.s. a Slovak Telekom, a.s.

Cieľom projektu DMS je ponúknuť mimovládnym neziskovým organizáciám (MNO) možnosť získavať príspevky od jednotlivcov prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS správ. Táto služba prebieha na nekomerčnom princípe.

DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov, ktoré je nositeľom projektu DMS na Slovensku.

Fórum donorov zabezpečuje a garantuje technické a softwarové zaistenie projektu; jeho právne a daňové zabezpečenie; organizačné, koordinačné a administratívne zázemie ako aj prezentáciu, a informačný servis pre MNO i verejnosť. Výlučné právo (licenciu) ku know-how projektu a ochrannej známke DMS vlastní česká spoločnosť DMS Service. Mobilní operátori spolupracujú na technickom a softvérovom zabezpečení.

Cena jednej DMS je v súčasnosti 5 Eur.

Princípy DMS

Cieľom projektu DMS je vytvoriť dlhodobý mechanizmus, ktorý bude:

 • pre MNO, ktoré doteraz získavali finančné prostriedky cez SMS porovnateľne výhodný ako v predchádzajúcich rokoch a pre ostatné MNO neporovnateľne výhodnejší,
 • minimalizovať náklady na jeho prevádzku,
 • transparentný a jasne komunikovateľný, prispievajúci k rozvoju individuálneho darcovstva cez SMS.

V rámci projektu DMS obdrží MNO 96% (4,80 Eur) zo zaslanej čiastky. Zvyšné 4% (0,20 Eur) využíva FD na zaistenie prevádzky (náklady technického providera a administrácia projektu v rámci FD).

Výhody DMS pre MNO

 • Získavanie prostriedkov cez SMS je pre MNO prístupné.
 • Jednotné číslo a jednoduché pravidlo pre heslá (zvyšuje znalosť mechanizmu).
 • Jednoduchá orientácia pre človeka, ktorý chce prispieť.
 • MNO nemusí riešiť technické nastavenie ani právne zabezpečenie projektu DMS (všetko je štandardne nastavené).
 • MNO získajú komunikačnú podporu zo strany projektu DMS.
 • Rýchle a jednoduché spracovanie žiadosti a zapojenie sa do DMS.
 • Podpora pre informovanosť verejnosti o prehľadnosti a prospešnosti projektov MNO.
 • Centrálne informačné miesto projektu s propagáciou.

Procesy

O aktivácii hesla pre MNO rozhoduje Rada DMS, ktorá sa riadi štatútom Rady DMS.

Zasadnutia Rady a prijímanie projektov je v súlade s harmonogramom, ktorý pripravuje FD a schvaľuje Rada DMS (na poslednom zasadnutí na nadchádzajúci rok).

Rada DMS sa stretáva 6x ročne.

Radu DMS volí Výkonná rada Fóra donorov – mandát členov Rady DMS je jednoročný a môže byť raz obnovený.

Krízové zbierky

Pracujú v špeciálnom režime.

Zbierky vyhlasované v prípade humanitárnych a iných katastrof.

Nie je možné dať výnimku z podmienok registrácie pre MNO – všetky kritériá dané aj pre „normálne“ zbierky musia byť dodržané.

V tomto prípade MNO podáva špeciálny formulár – taký istý ako pre „normálne“ zbierky, ale nevypĺňa časť B – Komunikácia zbierky (keďže ide o spontánnu komunikáciu).

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...