DMS TALENT

Štvorlístok pre talenty

Popis projektu

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo vekovej hranici od 3 do 26 rokov vo všetkých umeleckých odvetviach – hudba, spev, tanec, dráma a výtvarné umenie. Štipendisti o.z. LECA sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží, študenti vysokých škôl. Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania a rasy. Venujeme sa vyhľadávaniu a podpore talentovaných detí zo sociálne znevýhodnených skupín, teda takých detí, ktoré boli obdarené talentom, ale žiaľ ich sociálne zázemie im nedovoľuje alebo veľmi ťažko môže zabezpečiť podmienky pre plnohodnotné štúdium a rozvoj talentu.

Trvanie: 1.5.2017-31.12.2017

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ LECA
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...