Filantrop roka a sieň slávy Fóra Donorov

Fórum Donorov bolo v roku 2012 iniciátorom historicky prvého Dňa filantropie v strednej Európe. Pri tejto príležitosti boli vyhlásené výsledky prvej verejnej ankety FILANTROP ROKA. 

Filantrop roka

V tejto kategórii môžu zástupcovia firiem, neziskových organizácii ale aj  verejnosť nominovať akéhokoľvek človeka, ktorý príkladom osobnej angažovanosti a filantropiou prispieva k zveľaďovaniu darcovstva a jeho kultúry.

V roku 2013 otvorilo Fórum donorov pri príležitosti 1. Európskeho dňa nadácií a donorov  filantropickú Sieň slávy. Jej laureáti získavajú špeciálne uznanie za dlhoročné angažovanie sa v charitatívnych projektoch, mimoriadny počin v oblasti filantropie, či inovatívne prístupy v darcovstve a komunikácii. 

Sieň slávy Fóra donorov

Nositeľa ocenenia vyberá porota zložená z odborníkov na filantropiu, komunikáciu a médiá z nominovaných do kategórie Filantrop roka. Ide o človeka, ktorého prínos má celospoločenský dosah a jeho pôsobenie je vzorom ako pre jednotlivcov, tak pre širokú verejnosť.

Na stiahnutie:

Tlačová správa Filantrop roka 2012

Tlačová správa Filantrop roka 2013

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...