Ukončené DMS zbierky.

DMS PRIBEHY

Ukončená

Cieľom projektu je rozvinúť činnosť internetového portálu www.memoryofnation.eu, prostredníctvom ktorého chceme sprístupniť bádateľom aj širokej medzinárodnej verejnosti prehľadnou a zrozumiteľnou formou individuálne svedectvá pamätníkov významných dejinných udalostí dvadsiateho storočia, celé…...

Viac informácií Webstránka

DMS BARIERY

Ukončená

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na Konto Bariéry, informovať verejnosť o nevyhnutnosti pomáhať tejto skupine ľudí, upozorňovať na nedostatky v prístupe k ľuďom so zdravotným postihnutím. Súčasne tiež informovať o možnosti uchádzať sa…...

Viac informácií Webstránka

DMS ANTENAROCK

Ukončená

Podpora detí so znevýhodneným, postihnutím. Zbieranie finančných prostriedkov na rehabilitačné cvičenia, terapie, zdravotné pomôcky, životné potreby. Rozvoj darcovstva a pomoci. Finančné prostriedky sa rozdelia medzi príbehy na dakujeme.sk vybrané rádiom AntenaRock.…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETLO

Ukončená

Finančné prostriedky budú použité v súlade s cieľom projektu, uvedenom v žiadosti. Použijú sa najmä na: Priama pomoc jednotlivým rodinám – psychologická, sociálna, materiálna, morálna. Nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych…...

Viac informácií Webstránka

DMS JEMNE

Ukončená

Podpora detí so znevýhodnením, postihnutím. Zbieranie finančných prostriedkov na rehabilitačné cvičenia, terapie, zdravotné pomôcky, životné potreby. Rozvoj darcovstva a pomoci. Finančné prostriedky sa rozdelia medzi príbehy na dakujeme.sk vybrané rádiom JEMNÉ.…...

Viac informácií

DMS HOKEJ

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečiť, aby deti i mládež zo sociálne slabších rodín mali možnosť hrať hokej, boli oslobodené od členských poplatkov a mohli počítať s pomocou klubu, pri nákupe hokejovej výstroji a doplnkov. Trvanie: 1.11.10.2016-31.5.2017...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRANOVINA

Ukončená

Dobrá novina podporuje rozvojové projekty na africkom kontinente: určené najslabším a najohrozenejším (deti, rodiny v núdzi, postihnutí), zamerané na uspokojenie základných ľudských potrieb (pitná voda, vzdelanie, dodržiavanie ľudských práv, zdravotnícka starostlivosť), vychádzajúce…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVIECKA

Ukončená

Propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k deťom, ktoré zomreli pri spontánnom alebo…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOJCIME

Ukončená

MAMILA je občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc, poradenstvo a podporu počas celej doby trvania dojčenia. Veľmi dobre rozumieme frustrácii matiek, ktoré sa rozhodnú dojčiť a zistia, že iba rozhodnutie nestačí.…...

Viac informácií Webstránka

DMS OAZA

Ukončená

V tomto cirkevnom roku Božieho milosrdenstva, v ktorom sa sám pápež špeciálne zameral na bezdomovcov, chceme aj my týmto projektom zviditeľniť problematiku ľudí, ktorí sú na tom až tak zle, že…...

Viac informácií Webstránka

DMS ZVIERATA

Ukončená

Charakter človeka sa dá dobre posúdiť podľa toho, ako sa správa k zvieratám. Zvieratá sú cítiace bytosti, zaslúžia si úctu a zodpovedné zaobchádzanie. Je preukázané, že ten, kto dnes (beztrestne)…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRAK

Ukončená

Letná kampaň „Dobrák od kosti“, nadväzuje na úspešnú celoslovenskú kampaň „Máte Slinu?“ ktorá prebiehala v prvom štvrťroku 2016 a pomohla Národnému registru darcov kostnej drene SR získať 5000 nových registrovaných…...

Viac informácií Webstránka

DMS REVIA

Ukončená

Podpora realizácie dobrých myšlienok v regióne. Nadácia je jedinou grantujúcou organizáciou v regióne. Získané finančné prostriedky nadácia REVIA  použije na podporu zaujímavých dobrovoľníckych neziskových projektov, nápadov obyvateľov a združení v regióne. Trvanie: 1.5.2016-31.3.2017...

Viac informácií Webstránka

DMS ZDRAVIE

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie života pacientov s onkologickým ochorením mnohopočetný myelóm. Trvanie: 1.5.2016-14.7.2016...

Viac informácií Webstránka

DMS DOMINIKA

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na prevoz detských onkologických pacientov do/zo zdravotníckeho zariadenia. Trvanie: 1.5.2016-25.3.2017...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...