DMS USMEV

Cesta k rodine

Popis projektu

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa stali samostatní a plnohodnotní členovia spoločnosti.

Na Slovensku totiž neexistuje miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku aj v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, len sa ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž smeruje do nocľahárne, prípadne útulku, matka s deťmi do domova pre osamelých rodičov, niekedy desiatky až stovky kilometrov vzdialených od seba.

V súčasnosti funguje naše krízové centrum DORKA v Košiciach, vo Zvolene, v Prešove a Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej. Aktuálne finišujeme s prípravou sociálneho podniku Cestovináreň, ktorá je súčasťou Dorky Prešov a bude zamestnávať našich neuplatniteľných klientov. V Bratislave na jeseň 2017 plánujeme otvoriť nové krízové centrum pre 14 klientov.

Trvanie: 1.8.2017-15.7.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...