Štruktúra

Členská schôdza – najvyšší orgán FD

Členovia FD

Valné zhromaždenie – poradný orgán FD

Členovia FD, pozorovatelia a čestní členovia

 

Kancelária FD

Soňa Lexmanová

Výkonná riaditeľka

Od roku 1996 pracovala v elektronických médiách. Do roku 2005 pôsobila v televízii Markíza

ako reportér a moderátor v spravodajstve. Neskôr postúpila na pozíciu vedúceho vydania

najsledovanejšej relácie – Televízne Noviny a zástupcu šéfredaktora spravodajstva. V roku 2007

nastúpila do TV JOJ, kde pôsobila v novovzniknutej publicistickej relácii – Noviny Plus. Aktívne sa

pritom venovala televíznemu PR a marketingu ako projektový a brand manažér.

 

Od roku 2008 tiež pôsobila ako výkonný manažér Nadácie TV JOJ. Stála pri jej založení a do roku 2011

bola členom Správnej rady tejto nadácie. V roku 2009 sa stala konzultantom agentúry Neopublic

Porter Novelli v oblasti médií a CSR projektov, ktorým sa aktívne venuje. Od roku 2011 nastúpila

v danej agentúre do pozície Account Director.

 

V súčasnosti pôsobí ako konzultant pre stratégiu a komunikáciu CSR projektov a je zároveň výkonná

riaditeľka Fóra Donorov, kde spoluorganizuje verejnú anketu Filantrop roka. Angažuje sa v oblasti

neziskového sektora a filantropie. Spolupracuje s OZ Deťom pre život, Ligou proti rakovine,

Portugalským inštitútom, OZ eSlovensko na projektoch ochrany detí na internete. Zároveň je členkou

Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Ľubica Ďurďovič

Projektová manažérka DMS a finančná manažérka

Do Fóra donorov som nastúpila v lete roku 2002 na pozíciu asistentky a účtovníčky. Za toto obdobie

sme sa snažili byť nápomocní a osožní najmä pre našich nadačných a firemných členov, ale

i pre ostatné mimovládky. Zorganizovali sme množstvo podujatí, či už Konferenciu nadácií, ktorá sa

konala šesťkrát alebo rôzne semináre pre zástupcov mimovládnych organizácií, zamerané napríklad na

marketing alebo fundraising. Myslím, že sa nám to darilo vďaka nasadeniu a zapáleniu ľudí v tíme, ale

netreba zabúdať ani na praktickú stránku veci, t.j. financie, takže i vďaka našim donorom 🙂 Pretože

v tomto sme ako každá iná nezisková organizácia a gro našich príjmov tvoria granty.

Práca vo FD je pre mňa zaujímavá kvôli jej rôznorodosti, pestrosti.

Od júla 2013 k mojej agende účtovníctva a ekonomiky pribudla agenda projektovej manažérky

mechanizmu DMS.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...