FÓRUM DONOROV PRINÁŠA NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM NOVINKU!

DMS – PRAVIDELNÁ PODPORA/PRAVIDELNÁ DMS

DMS – PRAVIDELNÁ PODPORA rozširuje súčasné možnosti darcom, ktorí využívajú DMS a chcú pravidelne každý mesiac prispievať menšími finančnými čiastkami neziskovej organizácii podľa svojho výberu. Dĺžka trvania pravidelného prispievanie je maximálne 12 mesiacov (najdlhšie možné obdobie trvania zbierky registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky). Po uplynutí tohto času je potrebné zasielanie pravidelnej podpory obnoviť.

Ako poslať PRAVIDELNÚ DMS?

Vyberiete si projekt, na ktorý chcete pravidelne prispievať, a zistíte si jeho heslo.

V tvare: DMS START HESLO na telefónne číslo 877.

Cena PRAVIDELNEJ DMS je X (POČET MESIACOV PRISIEVANIA) x 5 €. Podiel prevádzaný na účet zbierky je po odčítaní prevádzkových nákladov X (POČET MESIACOV PRISIEVANIA) x 4,80 €.

K platbám dochádza pravidelne, a to vždy raz za 30 dní od zaslania prvej darcovskej SMS na vybraný projekt.

Zrušenie PRAVIDELNEJ DMS:

Odošlite SMS správu v tvare: DMS STOP HESLO (heslo daného projektu) alebo DMS STOP na telefónne číslo 877.

Deaktivácia služby je zadarmo.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...