DMS APPA

PODPORME DOBRÚ VEC

Popis projektu

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Oslovíme organizátorov plesov, koncertov, behov a ďalších športových podujatí na území Slovenskej republiky. Organizátorov behov oslovíme v spolupráci s bežeckým portálom beh.sk. Organizátorov ostatných podujatí oslovíme individuálne.

Ponúkneme im možnosť podporiť občianske združenie APPA cez darcovské správy. Organizátor podujatia, ktorý sa rozhodne pomôcť uverejní informáciu o možnosti zasielať darcovské správy APPA účastníkom svojho podujatia. Informovať ich môže prostredníctvom mailu, web stránky, plagátom, letáčikom a tiež aj vyhlásením priamo na podujatí (vyhlásenie moderátorom alebo organizátorom). Každý účastník podujatia tak môže zaslať SMS-ku a tým pomôcť.

Darcovské SMS-ky budú linknuté vždy ku konkrétnemu podujatiu. S každým podujatím bude spojená individuálna propagácia darcovských správ.

Trvanie: 1.5.2017-31.3.2019

Detail projektu

  • Organizácia
    Asociácia pomoci postihnutým - APPA
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...