Kto sme

V roku 1996 Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia pre občiansku spoločnosť, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Nadácia pre deti Slovenska a Sasakawa Peace Foundation iniciovali vznik neformálnej platformy Fóra donorov.

Hlavným dôvodom vzniku bola potreba organizácií vymieňať si informácie o svojej činnosti a spoločne hľadať možnosti zefektívnenia podpory slovenského mimovládneho neziskového sektora.

Fórum donorov bolo v roku 2000 oficiálne zaregistrované ako záujmové združenie právnických osôb.

Pri Fóre donorov sa v roku 2006 vyprofiloval Klub firemných darcov, ktorý je prestížnym zoskupením firiem podnikajúcich v Slovenskej republike a venujúcich sa firemnej filantropii. Všetky firmy združené v Klube majú skúsenosti v oblasti transparentného a systematického darcovstva.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...