DMS NOTABENE

NOTA BENE 2017

Popis projektu

Rok 2017 chceme venovať téme cenovo dostupného bývania pre ľudí bez domova a postupnej príprave projektu bývania na princípoch Housing first – celosvetovo uznávaného prístupu pri riešení bezdomovectva zdostupnením bývania ako prvého kroku.

Hlavné činnosti Proti prúdu, sú pomoc ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti (integračný projekt pouličného časopisu Nota bene), zamestnávanie ľudí bez domova (projekt Nosiči batožín), advokácia, legislatívne zmeny spojené s témou bezdomovectva (zdr.poistenie, exekúcie, bývanie), práca v oblasti prevencie bezdomovectva (vznik Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva) a pozitívne vplývanie na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova, prostredníctvom osobnej skúsenosti.

Trvanie: 16.4.2017-31.3.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ Proti prúdu
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...