Klub firemných darcov

ČLENOVIA KLUBU FIREMNÝCH DARCOV

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

GlaxoSmithKline (GSK) je jednou z najväčších nadnárodných farmaceutických spoločností na svete, ktoré sa orientujú na výskum a vývoj. Spoločnosť vznikla v januári 2001 spojením farmaceutických spoločností GlaxoWellcome a SmithKline Beecham. Fúziou vznikla moderná, inovatívna spoločnosť, ktorá stavia na synergii zručností, schopností a zdrojov oboch pôvodných spoločností.

Pivovary Topvar, a. s.

Charakteristickou črtou spoločnosti Pivovary Topvar je ustavičná inovácia technologických zariadení s dôrazom na zlepšovanie kvality a jej dôslednú kontrolu. Za ostatné roky, od vstupu silného zahraničného vlastníka, sa objem investícií do nových technologických zariadení a distribúcie prehupol cez hranicu 1,5 mld. Sk. Vlastníkom Pivovarov Topvar je spoločnosť SABMiller, jeden z lídrov svetového pivovarníctva, ktorá pôsobí vo viac ako 40 krajinách na štyroch kontinentoch.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. je úspešná, dynamická banka, ktorá má už od roku 1992 nezastupiteľné miesto pri financovaní bývania na Slovensku. Ako špecializovaná finančná inštitúcia mobilizuje vo fáze sporenia finančné prostriedky, ktoré následne vo forme úverov poskytuje na financovanie bytovej výstavby. Od roku 1992 do roku 2008 poskytla na bytové účely už viac ako 165,5 miliardy Sk (takmer 5,48 miliardy €).

Slovak Telekom, a.s.

Slovak Telekom, a.s. je lídrom v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike s dlhoročnou tradíciou. Poskytuje národné i medzinárodné telefónne služby, široké portfólio dátových a internetových služieb, zabezpečuje distribúciu a šírenie rozhlasového a televízneho signálu a ponúka veľký rozsah služieb s pridanou hodnotou.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

SPP je nadnárodná energetická spoločnosť.  Pri dosahovaní svojich podnikateľských cieľov v obchode so zemným plynom súčasne realizuje opatrenia na ochranu životného prostredia a rešpektuje ľudí a komunity v obciach, mestách a regiónoch, kde pôsobí. V súlade s týmito záväzkami SPP koordinuje svoje aktivity aj prostredníctvom osobitne zriadených organizácií – EkoFond a Nadácia SPP – a vlastných verejnoprospešných aktivít: pomáha slabším, podporuje aktívnych; investujeme do rozvoja vzdelania, kultúry, športu, rozvoja regiónov a záchrany kultúrneho dedičstva; podporuje šírenie moderných technológií za účelom znižovania energetickej náročnosti Slovenska.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...