Ukončené DMS zbierky.

DMS RR23

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu rehabilitačných priestorov DFN v Banskej Bystrici. Trvanie: 1.8.2023-30.9.2023 ...

Viac informácií Webstránka

DMS VODIACIPES

Ukončená

Cieľom projektu je: 1. Dofinancovanie nášho účelového chovu pre psy so špeciálnym výcvikom (inseminácie, náklady na pôrody a pôrodnicu,…, veterinárna starostlivosť, strava pre šteniatka a kojacu sučku) Náklady na pôrody a…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOMOV

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je ukončovanie bezdomovectva prostredníctvom poskytovania dočasného bezpečného bývania spolu s odborným sociálnym poradenstvom. Vďaka pomáhajúcemu vzťahu a podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok MEDZIMIESTA dokážu klienti a klientky…...

Viac informácií Webstránka

DMS RODINY

Ukončená

Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi s naplnením základných životných potrieb – bývanie a strava. Rodinám pomôžeme s občasným zaplatením nájmu a stravy. S každou z rodín pracujeme dlhodobo,…...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Ukončená

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu.   Trvanie: 16.1.2023-30.11.2023...

Viac informácií Webstránka

DMS POTTER

Ukončená

V roku 2022 si pripomíname 300. výročie postavenia Potterovho parného stroja na odvodňovanie baní – prvého svojho druhu v stredoeurópskom baníctve. Pri tejto príležitosti Národná banka Slovenska uviedla do obehu dvojeurovú mincu…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRYSKUTOK

Ukončená

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Dobrý skutok. Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne formou prednášok na tému mediálna výchova. Projekt charitatívna aukcia – prostredníctvom…...

Viac informácií Webstránka

DMS UTULOK

Ukončená

Získané finančné prostriedky sa použijú na úhradu faktúr za veterinárnu starostlivosť, nákup krmiva, zdravotníckych pomôcok, pomôcok a liečiv.   Trvanie: 1.11.2022-31.10.2023...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami či zdravotníckymi zariadeniami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom. Zároveň budeme podporovať iniciatívy…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVIECKA

Ukončená

Propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k deťom, ktoré zomreli…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti. Natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi/čkami bývalých totalitných…...

Viac informácií Webstránka

DMS VPN

Ukončená

Projekt je doplnkovým zdrojom financovania programov Vojenskej podpornej nadácie – vojaci-vojakom, S.O.S, ktoré podporujú jednotlivcov komunity vojakov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa z dôvodu nepredvídaných okolností alebo zranení dostali…...

Viac informácií Webstránka

DMS TABOR

Ukončená

Cieľom projektu je naďalej pokračovať v úspešných bezplatných terapeutických pobytových táboroch pre onkologicky choré deti, zvyšovať frekvenciu návštev vyškolených dobrovoľníkov v nemocniciach s programom GO! pre deti, ktoré nemôžu opustiť nemocnicu, pokračovať v…...

Viac informácií Webstránka

DMS LABKY

Ukončená

Cieľom projektu aj nášho združenia je pomoc zvieratám, úhrada veterinárnej starostlivosti, krmiva, pomôcok, zdravotníckych pomôcok a liečiv pre zvieratá. Trvanie: 15.8.2022-30.6.2023 ...

Viac informácií Webstránka

DMS LUDIALUDOM

Ukončená

Po pilotnom prvom ročníku Rádio Slovensko Slovensku sme v roku 2022 rozšírili možnosť podpory konkrétnych 20 príbehov/výziev z darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk. V aktuálnom ročníku je možné výzvy podporiť nielen finančným darom cez darcovský…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...