Ukončené DMS zbierky.

DMS POMOC

Ukončená

Na brehu rieky Kysuca, ale aj v blízkosti Farského kostola v Brodne, či pri pamätníku padlých vo Vraní sú staré stromy, ktoré je nutné orezať. Stromy majú hrubé a dlhé…...

Viac informácií Webstránka

DMS RR23

Ukončená

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu rehabilitačných priestorov DFN v Banskej Bystrici. Trvanie: 1.8.2023-30.9.2023 ...

Viac informácií Webstránka

DMS LUDIALUDOM

Ukončená

Prostredníctvom projektu Rádio Slovensko Slovensku chceme rozšíriť možnosť prispievania na konkrétnych príjemcov na LudiaLudom.sk okrem samotného darcovského portálu aj na DMS. Dôvodom je zvyk rozhlasových poslucháčov prispievať aj prostredníctvom DMS.…...

Viac informácií Webstránka

DMS ADRA

Ukončená

Cieľom projektu je humanitárna a rozvojová pomoc na Slovensku aj v zahraničí na vybraných projektoch, v závislosti od objemu získaných finančných projektov, či už je to pomoc počas pandémie koronavírusu,…...

Viac informácií Webstránka

DMS VODIACIPES

Ukončená

Cieľom projektu je: 1. Dofinancovanie nášho účelového chovu pre psy so špeciálnym výcvikom (inseminácie, náklady na pôrody a pôrodnicu,…, veterinárna starostlivosť, strava pre šteniatka a kojacu sučku) Náklady na pôrody a…...

Viac informácií Webstránka

DMS TESCO

Ukončená

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami…...

Viac informácií Webstránka

DMS BASKETBAL

Ukončená

Cieľom projektu je: 1. dať možnosť športovať telesne postihnutým ľuďom – mládeži i dospelým, 2. vytvoriť slovenskú reprezentáciu basketbalu na vozíčkoch, 3. uvedomiť spoločnosť o nerobení rozdielov medzi zdravými a…...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Ukončená

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Organizátor podujatia, ktorý sa rozhodne pomôcť uverejní informáciu o možnosti zasielať darcovské správy APPA účastníkom…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOMOV

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je ukončovanie bezdomovectva prostredníctvom poskytovania dočasného bezpečného bývania spolu s odborným sociálnym poradenstvom. Vďaka pomáhajúcemu vzťahu a podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok MEDZIMIESTA dokážu klienti a klientky…...

Viac informácií Webstránka

DMS RODINY

Ukončená

Cieľom projektu je pomôcť rodinám v núdzi s naplnením základných životných potrieb – bývanie a strava. Rodinám pomôžeme s občasným zaplatením nájmu a stravy. S každou z rodín pracujeme dlhodobo,…...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Ukončená

Cieľom kampane „Belasý motýľ“ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovo-svalových ochoreniach a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená s verejnou zbierkou na získanie finančných prostriedkov…...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Ukončená

Deti s chronickým a nevyliečiteľným ochorením hemofíliou nikto a doteraz nikdy nezobral do žiadneho letného tábora, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pod. Preto je našou spoločnou snahou aspoň čiastočne odstrániť krivdy na detskej duši,…...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Ukončená

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu.   Trvanie: 16.1.2023-30.11.2023...

Viac informácií Webstránka

DMS KOLEDA

Ukončená

Cieľom projektu je pomôcť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť im k vzdelaniu.   Trvanie: 16.12.2022-15.12.2023...

Viac informácií Webstránka

DMS POTTER

Ukončená

V roku 2022 si pripomíname 300. výročie postavenia Potterovho parného stroja na odvodňovanie baní – prvého svojho druhu v stredoeurópskom baníctve. Pri tejto príležitosti Národná banka Slovenska uviedla do obehu dvojeurovú mincu…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...