Ukončené DMS zbierky.

DMS DOMOV

Ukončená

Hlavným cieľom projektu je ukončovanie bezdomovectva prostredníctvom poskytovania dočasného bezpečného bývania spolu s odborným sociálnym poradenstvom. Vďaka pomáhajúcemu vzťahu a podpore sociálnych pracovníkov a pracovníčok MEDZIMIESTA dokážu klienti a klientky…...

Viac informácií Webstránka

DMS POTTER

Ukončená

V roku 2022 si pripomíname 300. výročie postavenia Potterovho parného stroja na odvodňovanie baní – prvého svojho druhu v stredoeurópskom baníctve. Pri tejto príležitosti Národná banka Slovenska uviedla do obehu dvojeurovú mincu…...

Viac informácií Webstránka

DMS USMEV

Ukončená

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na…...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami či zdravotníckymi zariadeniami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom. Zároveň budeme podporovať iniciatívy…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVIECKA

Ukončená

Propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k deťom, ktoré zomreli…...

Viac informácií Webstránka

DMS VPN

Ukončená

Projekt je doplnkovým zdrojom financovania programov Vojenskej podpornej nadácie – vojaci-vojakom, S.O.S, ktoré podporujú jednotlivcov komunity vojakov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa z dôvodu nepredvídaných okolností alebo zranení dostali…...

Viac informácií Webstránka

DMS TABOR

Ukončená

Cieľom projektu je naďalej pokračovať v úspešných bezplatných terapeutických pobytových táboroch pre onkologicky choré deti, zvyšovať frekvenciu návštev vyškolených dobrovoľníkov v nemocniciach s programom GO! pre deti, ktoré nemôžu opustiť nemocnicu, pokračovať v…...

Viac informácií Webstránka

DMS LABKY

Ukončená

Cieľom projektu aj nášho združenia je pomoc zvieratám, úhrada veterinárnej starostlivosti, krmiva, pomôcok, zdravotníckych pomôcok a liečiv pre zvieratá. Trvanie: 15.8.2022-30.6.2023 ...

Viac informácií Webstránka

DMS LUDIALUDOM

Ukončená

Po pilotnom prvom ročníku Rádio Slovensko Slovensku sme v roku 2022 rozšírili možnosť podpory konkrétnych 20 príbehov/výziev z darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk. V aktuálnom ročníku je možné výzvy podporiť nielen finančným darom cez darcovský…...

Viac informácií Webstránka

DMS RR22

Ukončená

Výťažok zo zbierky použijeme na pomoc deťom so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Trvanie: 1.6.2022-30.9.2022 ...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Ukončená

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Oslovíme organizátorov plesov, koncertov, behov a ďalších športových podujatí na území Slovenskej republiky. Organizátorov behov…...

Viac informácií Webstránka

DMS CHARITA

Ukončená

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 23-tisíc ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické…...

Viac informácií Webstránka

DMS UKRAJINA

Ukončená

Humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny utekajúcich pred hrozbou vojny podľa aktuálnych požiadaviek na celom Slovensku a poskytnutie potrebnej starostlivosti. Trvanie: 13.3.2022-27.3.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS TESCO

Ukončená

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami…...

Viac informácií Webstránka

DMS LIVE

Ukončená

Benefičný live workout je projekt fitness trénera Janyho Landla. Ide o live prenos v ktorom Jany cvičí pre ľudí, ktorí s ním cvičia z pohodlia domova. Je vysielaný zadarmo cez stránku janylandl.sk a youtube.…...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Ukončená

Deti s chronickým a nevyliečiteľným ochorením hemofíliou nikto doteraz nezobral do žiadneho letného tábora, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pod. Preto je našou snahou aspoň čiastočne odstrániť krivdy na…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...