Ukončené DMS zbierky.

DMS BEZBARIER

Ukončená

„Slovensko bez bariér“. Projekt vznikol ešte v r. 1999 a pre svoju aktuálnosť pretrváva dodnes, najmä formou opakovaných celoslovenských súťaží „Samospráva a Slovensko bez bariér“. Projekt sa realizuje v úzkej spolupráci s Úniou miest Slovenska…...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETLO

Ukončená

SVETIELKO POMOCI je organizácia, ktorá poskytuje celoročnú komplexnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi z Košického a Prešovského kraja. Cieľom projektu je priama pomoc jednotlivým rodinám s onkologicky chorými deťmi,…...

Viac informácií Webstránka

DMS DOBRANOVINA

Ukončená

V rámci programu Dobrá novina realizuje eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťami vianočnú zbierku od roku 1995. Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty…...

Viac informácií Webstránka

DMS UTECENCI

Ukončená

Slovenská katolícka charita vyhlásila verejnú zbierku na pomoc utečencom na Blízkom východe (najmä zo Sýrie a Iraku), ktorí museli utiecť zo svojich domovov pred hrozbou násilia zo strany džihádistov z…...

Viac informácií Webstránka

DMS POMAHAME

Ukončená

Projekt Pomáhame s úsmevom má nasledovné ciele: Poskytovať odborné informácie o procese transplantácie kostnej drene Poskytovať odborné informácie o onkologických, závažných hematologických, metabolických a niektorých vrodených ochoreniach detí Podporovať, sprevádzať, prípadne poskytovať konkrétnu pomoc…...

Viac informácií Webstránka

DMS MISIE

Ukončená

Cieľom projektu Misijná nedeľa 2015 je finančne podporovať budovanie infraštruktúry v oblastiach rozvojovej Afriky, aby sa mladé a novovzniknuté misijné diecézy vo svete, mohli rozvíjať  a smerovať k pastoračnej a ekonomickej samostatnosti. Trvanie: 1.9.2015-30.4.2016...

Viac informácií Webstránka

DMS BONDING

Ukončená

Cieľom projektu je podpora bondingu a dojčenia v slovenských pôrodniciach. Pod podporou bondingu rozumieme aj nerušený kontakt matky a novonarodeného dieťaťa koža na kožu bezprostredne po pôrode. Pozitívne ovplyvňuje okamžitý aj dlhodobý…...

Viac informácií Webstránka

DMS SRDCE

Ukončená

Finančné prostriedky budú použité na verejnoprospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, obhajoby práv znevýhodnených skupín a podpory práce s deťmi. Výnos zo zbierky bude použitý na organizovanie letných a zimných pobytov pre…...

Viac informácií Webstránka

DMS KATKA

Ukončená

Cieľom projektu je výstavba altánku pre klientov v areáli záhrady Zariadenia pre seniorov KATKA. Trvanie: 1.8.2015-31.5.2016...

Viac informácií Webstránka

DMS SVETIELKO

Ukončená

Cieľom projektu je poskytovať kvalitnú paliatívnu a hospicovú starostlivosť o nevyliečiteľne choré a zomierajúce deti v domácom prostredí v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Miesto bydliska rodiny by malo byť vzdialené…...

Viac informácií Webstránka

DMS BIVIO

Ukončená

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR) realizuje projekt s názvom Centrum prípravy a zamestnanosti ľudí s mentálnym postihnutím, ktorý je zameraný na vybudovanie vzdelávaco-rehabilitačného Centra BIVIO pre ľudí s mentálnym…...

Viac informácií Webstránka

DMS VIAC

Ukončená

Naša misia je podporovať mladého človeka v osobnom zápase o podobu jeho povolania byť človekom, naplno rozvinúť potenciál ich osobných zručností na samostatné, solidárne, zodpovedné a angažované osobnosti, a to…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRAVO

Ukončená

  Projekt S občanom prichádza zákon je zameraný na právnu úpravu spôsobu prijímania zákonov. V súčasnosti neexistuje zákon, ktorý by upravoval postup pri prijímaní legislatívy. Našim cieľom je tento stav…...

Viac informácií Webstránka

DMS VINNE

Ukončená

Cieľom projektu je zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup materiálu, prác a  prevádzkových vecí, ktoré nemôžu byť hradené z prostriedkov MKSR a iných donorov. Práce začínajú v apríli 2015, stavebná sezóna…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...