Pozorovatelia

Pozorovateľom FD sa môže stať organizácia:

  • jej činnosť má priamy alebo nepriamy vplyv na mimovládne neziskové organizácie v Slovenskej republike a kontakt so združením môže prispieť k efektívnosti činnosti, ktorú pre mimovládne neziskové organizácie vykonáva;
  • hlási sa k etickým princípom združenia, stanovám a dodržuje ich;
  • má písomné odporúčanie od jedného člena združenia.

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...