DMS SVIECKA

Sviečka za nenarodené deti 2017

Popis projektu

Propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť. Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k deťom, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Tieto deti často nedostávajú priestor v našich rodinách a spoločnosti, aký dávame našim zosnulým príbuzným.

Prostredníctvom malých sviečok dávame ľuďom možnosť spomenúť si na tieto deti. Z prostriedkov verejnej zbierky financujeme aj našu kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorá má za cieľ poukazovať na fundamentálnu hodnotu ľudského života od počatia. Podpora projektov pomoci pre ženy, deti a iné osoby v núdzi.

Kampaňou chceme tiež upriamiť pozornosť verejnosti na projekty konkrétnej pomoci pre (tehotné) matky s deťmi, konkrétne na Poradňu Alexis a projekt Zachráňme životy. Propagáciou a finančnou podporou týchto projektov chceme šíriť povedomie o tom, existujú kvalitné služby pre matky, ktoré sa rozhodujú o živote svojho dieťaťa.

 

Trvanie: 1.10.2017-5.9.2018

Detail projektu

  • Organizácia
    Fórum života, n. f.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...