Rada DMS

Predsedníčka

Soňa Lexmanová

Fórum donorov

Členovia

Mirka Bobáková

Slovensko-český ženský fond

Eva Kováčová

Liga proti rakovine

Iva Kyselicová

SITA

Marika Mazáková

Slovenský rozhlas

Pavol Múdry

Medzinárodný tlačový inštitút

Maroš Havran

 

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...