DMS DOBROTA

Podpora Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

Popis projektu

Cieľom je získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov hospicu, ktorého poslaním je: – zmierňovať utrpenie pacienta – liečebné postupy v hospici vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti.

Nejde o násilné predlžovanie života, ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou. – rešpektovať pacientovu dôstojnosť – individuálne pristupovať k pacientovi, rešpektovať jeho priania; starať sa o zdravotné, sociálne, spirituálne potreby a telesnú hygienu pacienta. – sprevádzať pacienta a jeho rodinu – byť prítomný, umožniť príbuzným nepretržité návštevy a pobyt pri pacientovi, venovať sa pozostalým.

Trvanie: 1.9.2018 – 30.6.2019

Detail projektu

  • Organizácia
    Hospic Milosrdných sestier
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...