DMS NADACIAMARKIZA

Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza

Popis projektu

Našou snahou je získavať finančné prostriedky pre nami realizované projekty s vybranými organizáciami z tretieho sektora a zároveň sa usilujeme o získavanie prostriedkov na rozvoj vlastných aktivít zameraných na zlepšenie života detí a mládeže v súlade s našim poslaním a programovým zameraním.

Trvanie: 1.11.2018-30.6.2019

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Televízie Markíza
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...