DMS PRIBEHY

Príbehy 20. storočia 2018

Popis projektu

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti.

Natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi/čkami bývalých totalitných režimov a ich následné spracovanie do šíriteľných audiovizuálnych formátov bude predstavovať jedinečné kultúrne a historické dedičstvo pre ďalšie generácie so širokým využitím. Cieľom projektu je rozvinúť činnosť online archívu www.memoryofnations.eu.

Trvanie: 1.11.2018-30.9.2019

Detail projektu

  • Organizácia
    Post bellum
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...