DMS SVIECKA

Sviečka za nenarodené deti 2018

Popis projektu

Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k deťom, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Tieto deti často nedostávajú priestor v našich rodinách a spoločnosti, aký dávame našim zosnulým príbuzným. Prostredníctvom malých sviečok dávame ľuďom možnosť spomenúť si na tieto deti.

Z prostriedkov verejnej zbierky financujeme aj našu kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorá má za cieľ poukazovať na fundamentálnu hodnotu ľudského života od počatia. Kampaňou chceme tiež upriamiť pozornosť verejnosti na projekty konkrétnej pomoci pre (tehotné) matky s deťmi, konkrétne na Poradňu Alexis a projekt Zachráňme životy. Propagáciou a finančnou podporou týchto projektov chceme šíriť povedomie o tom, že existujú kvalitné služby pre matky, ktoré sa rozhodujú o živote svojho dieťaťa.

Trvanie: 1.11.2018-30.9.2019

Detail projektu

  • Organizácia
    Fórum života, n. f.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...