DMS KORCULE

Učíme korčuľovať deti s mentálnym postihnutím

Popis projektu

Rozšíriť možnosti výuky korčuľovania pre, čo najviac, detí s mentálnym postihnutím. Pohyb pre tieto deti je veľmi dôležitý, pretože rozvíja ich koordinačné schopnosti a obzvlášť pre „downov syndrom“, pretože ľudia s týmto postihom majú sklon k obezite. Taktiež integrácia medzi svojich zdravých rovesníkov má veľký význam, zdravé deti sa naučia vnímať tieto deti ako ako súčasť našej spoločnosti a ako „seberovných“/to nám ukázala doterajšia prax/.

Trvanie: 1.1.2019-11.12.2019

Detail projektu

  • Organizácia
    Skating sports Prešov o.z.
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...