DMS VPN

Aktívna

Projekt je doplnkovým zdrojom financovania programov Vojenskej podpornej nadácie – vojaci-vojakom, S.O.S, ktoré podporujú jednotlivcov komunity vojakov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa z dôvodu nepredvídaných okolností alebo zranení dostali…...

Viac informácií Webstránka

DMS TABOR

Aktívna

Cieľom projektu je naďalej pokračovať v úspešných bezplatných terapeutických pobytových táboroch pre onkologicky choré deti, zvyšovať frekvenciu návštev vyškolených dobrovoľníkov v nemocniciach s programom GO! pre deti, ktoré nemôžu opustiť nemocnicu, pokračovať v…...

Viac informácií Webstránka

DMS LABKY

Aktívna

Cieľom projektu aj nášho združenia je pomoc zvieratám, úhrada veterinárnej starostlivosti, krmiva, pomôcok, zdravotníckych pomôcok a liečiv pre zvieratá. Trvanie: 15.8.2022-30.6.2023 ...

Viac informácií Webstránka

DMS LUDIALUDOM

Aktívna

Po pilotnom prvom ročníku Rádio Slovensko Slovensku chceme rozšíriť možnosť prispievania na konkrétnych 20 príbehov/výziev na LudiaLudom.sk okrem samotného darcovského portálu aj na DMS. Dôvodom je zvyk rozhlasových poslucháčov prispievať…...

Viac informácií Webstránka

DMS RR22

Aktívna

Výťažok zo zbierky použijeme na pomoc deťom so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Trvanie: 1.6.2022-30.9.2022 ...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Aktívna

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Oslovíme organizátorov plesov, koncertov, behov a ďalších športových podujatí na území Slovenskej republiky. Organizátorov behov…...

Viac informácií Webstránka

DMS KALVARIA

Aktívna

Projekt dokončenia obnovy banskoštiavnickej Kalvárie bol vzhľadom na mieru poškodenia jednotlivých objektov predpokladaný na cca 10-12 rokov. Keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ktorá dominuje mestu UNESCO, jej zapísanie do zoznamu…...

Viac informácií Webstránka

DMS CHARITA

Aktívna

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 23-tisíc ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické…...

Viac informácií Webstránka

DMS TESCO

Aktívna

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami…...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Aktívna

Deti s chronickým a nevyliečiteľným ochorením hemofíliou nikto doteraz nezobral do žiadneho letného tábora, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pod. Preto je našou snahou aspoň čiastočne odstrániť krivdy na…...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Aktívna

Cieľom kampane „Belasý motýľ“ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovo-svalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená…...

Viac informácií Webstránka

DMS DSR

Aktívna

Našou snahou je pomôcť prispieť k zlepšeniu života a napomáhaniu KDHaO NÚDCh pri budovaní špičkového centra detskej onkológie na Slovensku, aby deti, ktoré ochoreli na rovinu mali čo najlepšie podmienky…...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Aktívna

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu. Trvanie: 15.2.2022-30.11.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS VODIACIPES

Aktívna

Finančné prostriedky z verejnej zbierky budú použité na dofinancovanie kompletnej starostlivosti o účelový chov psov so špeciálnym výcvikom, nakoľko náklady na starostlivosť o jedného psa od perinatálneho obdobia, cez výchovu, výcvik až…...

Viac informácií Webstránka

DMS ADRA

Aktívna

Humanitárna a rozvojová pomoc na Slovensku aj v zahraničí na vybraných projektoch, v závislosti od objemu získaných finančných prostriedkov, či už je to pomoc počas pandémie koronavírusu, zakladanie dobro centier…...

Viac informácií Webstránka

DMS VIANOCE

Aktívna

Cieľom projektu je pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť k vzdelaniu.   Trvanie: 18.12.2021-17.12.2022...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...