DMS DOBRYSKUTOK

Sociálna, materiálna aj iná pomoc deťom, rodinám, jednotlivcom a znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Popis projektu

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Dobrý skutok.

Rozsah a veľkosť projektov priamo súvisí s výškou získavaných finančných prostriedkov.

Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne formou prednášok na témy: finančná gramotnosť, mediálna výchova.

Projekt charitatívna aukcia – na základe pozitívnej skúsenosti z realizácie dražby v roku 2023 plánujeme opäť prostredníctvom aukcie rôznych atraktívnych predmetov získať finančné prostriedky na pomoc konkrétnym vybraným jednotlivcom a organizáciám v oblasti sociálnej pomoci.

 

Trvanie: 1.11.2023-31.10.2024

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Dobrý skutok
  • Tagy Aktívna
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...