DMS NADACIAMARKIZA

Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2023/2024

Popis projektu

Nadviazaním dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s renomovanými mimovládnymi organizáciami či zdravotníckymi zariadeniami, budeme podporovať nimi vytvorené projekty a ich činnosť, zameranú na podporu a pomoc deťom.

Zároveň budeme podporovať iniciatívy a charitatívne myšlienky v súlade s našim programovým zameraním – starostlivosť o znevýhodnené deti a mládež, podpora a prevencia zdravia detí, pomoc zneužívaným a zanedbávaným deťom, podpora a rozvoj vzdelávania a talentov detí – s dôrazom na problematiku šikanovania na školách.

Tento rok chceme okrem iného najmä intenzívne podporiť tému detského dušeného zdravia a pomôcť získať prostriedky na sprístupnenie a zvýšenie dostupnosti detskej psychologickej/psychiatrickej pomoci pre deti.

Trvanie: 1.10.2023-30.6.2024

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Televízie Markíza
  • Tagy Aktívna
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...