DMS USMEV

Rodina sa počíta

Popis projektu

Naše občianske združenie od svojho vzniku pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, častokrát na hranici chudoby. Nemajú finančné prostriedky na úhradu základných životných potrieb, nájmu, energie, častokrát na obuv a oblečenie, na lieky a základnú zdravotnú starostlivosť.

Cieľom projektu je získať financie na úhradu týchto základných životných potrieb. Ročne sprevádzame a pomáhame zhruba 300 rodinám, počas pandémie COVID 19 sa počet rodín, ktorým sme pomáhali minimálne zdvojnásobil a od vypuknutia vojny na Ukrajine nám celkový počet rodín v našej starostlivosti stúpol až na 2000.

Sprevádzame a pomáhame ako rodinám na Slovensku tak aj na Ukrajine.

Budujeme dostupné sociálne nájomné bývanie so sprevádzaním pre rodiny v núdzi a mladých dospelých z  detských domovov po celom Slovensku.

Vyviezli sme už viac ako 1000 ton humanitárnej pomoci na Ukrajinu a každý týždeň tam vozíme základné potrebné potraviny a hygienické potreby.

Podporujeme ukrajinských študentov študujúcich na Slovensku štipendiom.

Tešíme sa, že sa z nich stali naši dobrovoľníci a chodia nám pomáhať na akcie.

Aktuálna situácia našich rodín na SR je veľmi vážna, najviac trpia matky samoživiteľky.

 

Trvanie: 1.9.2023-31.8.2024

Detail projektu

  • Organizácia
    Úsmev ako dar
  • Tagy Aktívna
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...