DMS POMOC

Krajšie mestské časti Žilinského kraja

Popis projektu

Na brehu rieky Kysuca, ale aj v blízkosti Farského kostola v Brodne, či pri pamätníku padlých vo Vraní sú staré stromy, ktoré je nutné orezať.

Stromy majú hrubé a dlhé konáre, ktoré sú ťažké a zasahujú do elektrického vedenia. V prípade pádu môžu niekoho poraniť.

Našou snahou je zapojiť do problematiky životného prostredia aj našu mládež, aby si ku životnému prostrediu vybudovali lepší vzťah a prístup.

Naša mestská časť Brodno zápasí s problematikou voľnočasových aktivít našich detí, chceme pokračovať v budovaní oddychovej zóny, ktorú začalo budovať mesto Žilina v spolupráci s Farským Úradom v Brodne. Máme záujem vybudovať detské ihrisko na bývalom starom cintoríne v Brodne. V Zádubní chceme vybudovať detské ihrisko na futbalovom ihrisku v Zádubní.

Trvanie: 1.5.2024-30.5.2024 

Detail projektu

  • Organizácia
    Združenie Brodnianov
  • Tagy Aktívna
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...