DMS SVIECKA

Sviečka za nenarodené deti 2023

Popis projektu

Našim cieľom je propagácia úcty k zomrelým nenarodeným deťom, osveta o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť.

Hlavnou myšlienkou celej kampane Sviečka za nenarodené deti je šírenie úcty k deťom, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Tieto deti často nedostávajú priestor v našich rodinách a spoločnosti, aký dávame našim zosnulým príbuzným.

Prostredníctvom malých sviečok dávame ľuďom možnosť spomenúť si na tieto deti.

Z prostriedkov verejnej zbierky financujeme aj našu kampaň Deň počatého dieťaťa, ktorá má za cieľ poukazovať na fundamentálnu hodnotu ľudského života od počatia.

Trvanie: 1.9.2023-30.6.2024

 

Detail projektu

  • Organizácia
    Fórum života, n. f.
  • Tagy Aktívna
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...