DMS NADACIAMARKIZA

Verejná zbierka Nadácie Televízie Markíza 2019/2020

Popis projektu

Našou snahou je získavať finančné prostriedky pre nami realizované projekty s vybranými organizáciami z tretieho sektora a zároveň sa usilujeme o získavanie prostriedkov na rozvoj vlastných aktivít zameraných na zlepšenie života detí a mládeže v súlade s našim poslaním a programovým zameraním.

Trvanie: 1.11.2019-30.6.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Televízie Markíza
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...