DMS NESTOR

Skvalitnenie starostlivosti o ľudí odkázaných na 24 hodinovú starostlivosť

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov prostredníctvom zabezpečenia poskytovania materiálno technického vybavenia v súlade s modernými štandardmi poskytovania sociálnych služieb zameraných na staršie osoby, osoby so zdravotným postihnutím, či rôznym stupňom sociálnej odkázanosti.

Trvanie:16.12.2019-30.11.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    ZSS Nestor, OZ
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...