Ukončené DMS zbierky.

DMS RR22

Ukončená

Výťažok zo zbierky použijeme na pomoc deťom so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Trvanie: 1.6.2022-30.9.2022 ...

Viac informácií Webstránka

DMS APPA

Ukončená

Myšlienkou projektu je, že z každého športového, kultúrneho alebo spoločenského podujatia sa môže stať charitatívne. Oslovíme organizátorov plesov, koncertov, behov a ďalších športových podujatí na území Slovenskej republiky. Organizátorov behov…...

Viac informácií Webstránka

DMS CHARITA

Ukončená

Slovenská katolícka charita (SKCH) je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby približne 23-tisíc ľuďom v núdzi ročne bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické…...

Viac informácií Webstránka

DMS UKRAJINA

Ukončená

Humanitárna pomoc pre utečencov z Ukrajiny utekajúcich pred hrozbou vojny podľa aktuálnych požiadaviek na celom Slovensku a poskytnutie potrebnej starostlivosti. Trvanie: 13.3.2022-27.3.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS TESCO

Ukončená

Projekt Tesco Anjel je výnimočný projekt, ktorý uviedli do života zamestnanci spoločnosti Tesco Stores SR, a. s. ešte v roku 2013. Prostredníctvom pravidelných zbierok medzi zamestnancami, pravidelnými či jednorazovými príspevkami…...

Viac informácií Webstránka

DMS LIVE

Ukončená

Benefičný live workout je projekt fitness trénera Janyho Landla. Ide o live prenos v ktorom Jany cvičí pre ľudí, ktorí s ním cvičia z pohodlia domova. Je vysielaný zadarmo cez stránku janylandl.sk a youtube.…...

Viac informácií Webstránka

DMS HEMO

Ukončená

Deti s chronickým a nevyliečiteľným ochorením hemofíliou nikto doteraz nezobral do žiadneho letného tábora, školy v prírode, lyžiarsky výcvik a pod. Preto je našou snahou aspoň čiastočne odstrániť krivdy na…...

Viac informácií Webstránka

DMS MOTYL

Ukončená

Cieľom kampane „Belasý motýľ“ je informovať širokú verejnosť o zdravotných a sociálnych dôsledkoch svalovej dystrofie a iných nervovo-svalových ochorení a o ľuďoch, ktorí s ochorením bojujú. Osvetová kampaň je spojená…...

Viac informácií Webstránka

DMS DSR

Ukončená

Našou snahou je pomôcť prispieť k zlepšeniu života a napomáhaniu KDHaO NÚDCh pri budovaní špičkového centra detskej onkológie na Slovensku, aby deti, ktoré ochoreli na rovinu mali čo najlepšie podmienky…...

Viac informácií Webstránka

DMS NKS

Ukončená

Cieľom zbierky je získať finančné prostriedky na úhradu veterinárnej starostlivosti a ošetrenia, nákup krmiva, liekov a zdravotníckeho materiálu. Trvanie: 15.2.2022-30.11.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS VODIACIPES

Ukončená

Finančné prostriedky z verejnej zbierky budú použité na dofinancovanie kompletnej starostlivosti o účelový chov psov so špeciálnym výcvikom, nakoľko náklady na starostlivosť o jedného psa od perinatálneho obdobia, cez výchovu, výcvik až…...

Viac informácií Webstránka

DMS ADRA

Ukončená

Humanitárna a rozvojová pomoc na Slovensku aj v zahraničí na vybraných projektoch, v závislosti od objemu získaných finančných prostriedkov, či už je to pomoc počas pandémie koronavírusu, zakladanie dobro centier…...

Viac informácií Webstránka

DMS VIANOCE

Ukončená

Cieľom projektu je pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným deťom, ktoré sa chcú venovať hudbe, a dopomôcť k vzdelaniu.   Trvanie: 18.12.2021-17.12.2022...

Viac informácií Webstránka

DMS PON

Ukončená

Propagácia činnosti multiodborovej bezplatnej odbornej pomoci obetiam a svedkom trestných činov, propagácia Linky pomoci – non-stop pre krízové poradenstvo obetiam, osveta o hodnote a dôstojnosti života v každej etape súdneho procesu.   Trvanie:…...

Viac informácií Webstránka

DMS NADACIAMARKIZA

Ukončená

Našou snahou je získavať finančné prostriedky pre nami realizované projekty s vybranými organizáciami z tretieho sektora či nemocníc a zdravotníckych zariadení, a zároveň sa usilujeme o získavanie prostriedkov na rozvoj…...

Viac informácií Webstránka

DMS PRIBEHY

Ukončená

Všeobecný verejnoprospešný účel, na ktorý sa bude DMS zbierka vykonávať bude spočívať v rozvoji, ochrane a prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt spoločnosti. Natáčanie a archivovanie rozhovorov s pamätníkmi/čkami bývalých totalitných…...

Viac informácií Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...