DMS VODIACIPES

Psí pomocníci 2023

Popis projektu

Cieľom projektu je:

1. Dofinancovanie nášho účelového chovu pre psy so špeciálnym výcvikom (inseminácie, náklady na pôrody a pôrodnicu,…, veterinárna starostlivosť, strava pre šteniatka a kojacu sučku) Náklady na pôrody a starostlivosť o gravidné a kojace sučky sú finančne náročné už od samého začiatku.

2. Príprava psa na výkon terapií pre deti so špeciálnymi potrebami (radi by sme pripravili psa, ktorý by bol schopný zahájiť terapeutickú činnosť v našom sídle. Samotné terapie by sme radi ponúkali bez nároku na honorár). Príprava psa na činnosť terapeuta vyžaduje pomerne dlhú prípravu, cca 5 mesiacov a viac (záleží od psa a typu terapií). Na začiatku je potrebná iba systematická práca psovoda a psa a neskôr aj prítomnosť detských figurantov s rôznymi špeciálnymi potrebami.

Trvanie: 1.5.2023-30.11.2023

Detail projektu

  • Organizácia
    Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...