DMS DOBRYSKUTOK

Sociálna, materiálna aj iná pomoc deťom, rodinám, jednotlivcom a znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Popis projektu

Cieľom projektu je priebežne získavať finančné prostriedky na realizáciu aktivít Nadácie Dobrý skutok.

Vzdelávací projekt pre triedy/školy – online/osobne formou prednášok na tému mediálna výchova.

Projekt charitatívna aukcia – prostredníctvom aukcie rôznych atraktívnych predmetov  získať finančné prostriedky na pomoc konkrétnym vybraným jednotlivcom a organizáciám v oblasti sociálnej pomoci.

 

Trvanie: 14.11.2022-30.9.2023

Detail projektu

  • Organizácia
    Nadácia Dobrý skutok
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...