Vyhlasujeme jubilejný 10. ročník TOP Firemného Filantropa

V uplynulých dňoch sme spustili výzvu na prihlasovanie sa firiem a spoločností, ktoré by sa radi uchádzali o titul TOP Firemný Filantrop 2014. Konečný termín pre zaslanie registračných formulárov je 10. december 2014.

TOP firemný filantrop je jediný index v Slovenskej republike, ktorý od roku 2005 prináša dáta o firemnom darcovstve. Rebríček je prístupný pre všetky firmy, ktoré zodpovedne podnikajú a venujú časť svojich ziskov na podporu verejnoprospešných projektov. 

„Index monitoruje finančné ako aj nefinančné dary, ktoré firmy poskytli na podporu verejnoprospešných projektov. Každá firma, ktorá podporuje napríklad environmentálne, sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity, projekty rozvíjajúce kultúru a obnovu kultúrnych pamiatok, ochranu ľudských práv, vzdelávanie či deti a mládež, sa môže zapojiť. Index je otvorený pre všetky firmy, ktoré podnikajú v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na odvetvie priemyslu či veľkosť firmy,“ hovorí Soňa Lexmanová, výkonná riaditeľka Fóra donorov.

Hlavným cieľom zostavovania rebríčka je oceniť firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec, a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o aktivitách firiem v oblasti firemnej filantropie a ich prínosu k zlepšeniu kvality života ľudí. 

V rámci TOP Firemného filantropa sa oceňujú firmy v kategóriách:

Celkový objem darov veľké firmy (nad 250 zamestnancov)
Celkový objem darov stredne veľké a malé firmy (do 249 zamestnancov)
Pomer zisku a darov

Keďže k rozvoju filantropie vo firmách svojim prístupom prispievajú a motivujú ľudia v nej, či už manažéri alebo radoví zamestnanci, Fórum donorov opäť vyhlasuje aj dve osobnostné kategórie – Zamestnanec roka a Filantrop roka.

Dokument na stiahnutie:

Registračný formulár pre TOP Firemného filantropa 2014.