Neziskový sektor bije na poplach. Bez 2% nebudeme môcť pomáhať.

V budúcom roku sa asignácia z daní právnických osôb zníži na 1%. Neziskový sektor tak príde v prepočte o 7-8 miliónov euro, čo bude mať katastrofálny dopad na mnohé verejnoprospešné aktivity. Pokles príjmov ohrozí mnohé projekty v oblasti sociálnych služieb, podpory vzdelávania, ochrany kultúrneho dedičstva a pod. Zástupcovia neziskového sektora aktuálne  preto podnikajú kroky, ktoré majú znižovaniu zabrániť.

Spoločnosti, korporácie môžu na Slovensku už istý čas usmerniť využitie 2% časti svojich daní v prospech verejnoprospešných tém, ktoré považujú za dôležité. No teraz im štát siaha aj na tu malú časť, ktorej účel mohli koordinovať. „Menej peňazí, už aj v tak finančne poddimenzovanom sektore verejnoprospešných služieb, bude mať likvidačné dôsledky pre stovky až tisíce projektov okolo nás. Nastanú problémy, ktoré štát doteraz nemusel riešiť a zrazu bude musieť tieto služby nahradiť. Začne sa objavovať viac chorých ľudí, ktorým nemá kto pomôcť, zvýši sa počet bezdomovcov na uliciach, začne chátrať viac pamiatok, zaniknú mnohé kultúrne, či športové akcie,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácia Pontis.

Neziskový sektor na Slovensku nemá „na ružiach ustlané“. Zdrojov financovania nie je mnoho, no počet subjektov, ktoré sa uchádzajú aj o 2% z daní narastá. A preto ich pokles vnímajú neziskové združenia v niektorých prípadoch doslova ako likvidačný. „Od novembra 2013 mimovládne organizácie spravili sériu konkrétnych krokov s cieľom dosiahnuť stabilizáciu asignačného mechanizmu. No výsledkom ročných partnerských rokovaní sme šokovaní. Ministerstvo financií nerešpektovalo dohody uzatvorené pri vájomných rokovaniach, čím vážne narušilo princíp partnerstva, a preto zvažujeme primeranú odozvu. Chceme, aby mal slovenský neziskový sektor z čoho žiť, aby mal z čoho pomáhať,“ zdôvodňuje pobúrenie Marcel Zajac, predseda Komory mimovládnych organizácií pri Rade vlády Slovenskej republiky pre Mimovládne neziskové organizácie.

Jedným z tých, ktorých činnosť je týmto krokom zásadne ohrozená, je aj občianske združenie Vagus, ktorého dlhodobým cieľom je poskytovanie služieb pre ľudí bez domova a prevádzkuje tiež kaviareň Dobré&Dobré, kde títo ľudia pracujú. „2% z daní od firiem sú pre naše fungovanie kľúčové. Dostávame ich priamo alebo prostredníctvom grantov z firemných nadácií, alebo nadačných fondov. Vďaka týmto peniazom realizujeme množstvo aktivít, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova opäť sa začleniť do spoločnosti,“ hovorí Sergej Kára, riaditeľ OZ Vagus. Vďaka 2% svoju činnosť vykonáva a o ľudí s autizmom sa stará aj združenie Andreas. „Zníženie asignácie z daní právnických osôb by bolo pre nás doslova likvidačné. V podstate by sme to tu mohli celé rozpustiť ak sa nenájde iný nástroj, mechanizmus financovania,“ hovorí Kateřina Nakladalová, riaditeľka OZ Andreas.

Zníženie asignácie nezasiahne „len“ menšie združenia, ale ohrozí aj existenciu veľkých, etablovaných neziskových organizácií, akou je napríklad Liga proti rakovine. „Boli sme hrdí, ze na Slovensku vznikol inštitút v podobe asignácie 2%, ktorý počas rokov jeho existencie pomohol vzniku mnohých projektov v neziskovej sfére. Projektov, ktoré sme rozbiehali s víziou dlhodobosti, mnohoročného kontinuálneho pokračovania. Ich prínos a efektívnosť preukazuje každodenné fungovanie. Máme ich postupne utlmovať, likvidovať? Je dostatočná vedomosť o tom, že pri eliminácii týchto projektov v neziskových organizáciách neexistuje ich adekvátna náhrada?,” pýta sa Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Asignácia dane je u nás hlavnou formou podpory verejno-prospešných aktivít. Ak štát nezmení legislatívu a výnos asignácie dane z príjmu bude ďalej klesať, ohrozí to najviac tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Firemné nadácie a nadačné fondy združené v Asociácii firemných nadácií sú významnými partnermi neziskového sektora. V roku 2013 podporili viac než tisíc verejnoprospešných projektov sumou viac ako 7 miliónov eur, pričom vyše 85% týchto darov prerozdelili v otvorených a transparentných grantových súťažiach. Výsledkom filantropickej misie firiem spolu so štátnymi zdrojmi z asignácie je viac verejného dobra na pozadí jasných pravidiel transparentnej súťaže,“vysvetľuje Fedor Blaščák z Asociácie firemných nadácií.

Požiadavka organizácií, ktoré zastrešujú verejnoprospešné projekty, je pritom jednoznačná. „Vyzývame poslancov NR SR, aby zachovali 2% asignácie dane z príjmov právnických osôb. Nehovoríme to „len“ v záujme tretieho sektora, ale aj škôl, škôlok, centier voľného času, domovov sociálnych služieb, kultúrnych zariadení, ktoré často fungujú vďaka týmto finančným prostriedkom,“ uzatvára iniciatívu mimovládnych neziskových organizácií a firemných nadácií Marcel Zajac.