Poznáte niekoho, kto pomáha svojmu okoliu? Nominujte ho za Filantropa roka.

Blíži sa čas Vianoc, sviatkov lásky, pokoja, vzájomného obdarúvania. Ľudia sú v tomto období k sebe prirodzene milší a štedrejší. Mnohí sa tak ale správajú každý deň a robia tento svet lepším. Či už pomáhajú komunite, v ktorej žijú, sociálne znevýhodneným ľuďom alebo hendikepovaným. A práve tým je určené ocenenie Filantrop roka. Novinkou tohto ročníka je aj ocenenie Fundraiser roka, ktoré vyhlasuje Fórum Donorov v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk

Filantrop roka je ocenenie, na ktoré môžu zástupcovia firiem, neziskových organizácií ale aj verejnosť nominovať akéhokoľvek človeka, ktorý príkladom osobnej angažovanosti a filantropiou prispieva k zveľadovaniu darcovstva a jeho kultúry. „Hľadáme ľudí, ktorí sú „každodennými filantropmi. Ľudí, ktorí svojou nezištnou prácou, životom dávajú filantropii zelenú a tým robia tento svet lepším, hovorí Soňa Lexmanová, výkonná riaditeľka Fóra Donorov.

Proces prihlasovania je jednoduchý, stačí vyplniť formulár na: http://www.donorsforum.sk/filantrop-roka-2014/

Novinkou tohto ročníka bude špeciálne ocenenie Fundraiser roka, ktoré udelí Fórum Donorov v spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk. Ľudia tu môžu prihlásiť svoje projekty v online alebo offline prostredí, ktoré im pomohli vyzbierať finančné prosriedky, ktoré následne použili na pomoc druhým. „Pri našej práci sa stretávame s jednotlivcami a organizáciami, ktoré prostredníctvom výnimočného nápadu oslovili širokú verejnosť a aktívnou kampaňou vyzbierali dostatok financií na realizáciu svojich zámerov. Často sú to naozaj marketingovo zaujímavé počiny, a preto sme sa rozhodli upriamiť na ne pozornosť širokej verejnosti, hovorí Roland Kyška z portálu ĽudiaĽuďom.sk.

Formulár pre prihlásenie aj s inšturkciami nájdete na: http://www.donorsforum.sk/fundraiser-roka-2014/