DMS USMEV

Cesta k rodine

Popis projektu

Budovanie a poskytovanie služieb občanom v našich Krízových centrách, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť a pomoc rodine v kríze a mladým dospelým po odchode z detského domova. Cieľom našej terénnej sociálnej práce je podporiť klientov, aby sa stali samostatní a plnohodnotní členovia spoločnosti. Na Slovensku totiž neexistuje miesto pre sanáciu rodiny v kríze ako celku aj v prípadoch, kde sú funkčné vzťahy rodičov, len sa ocitli v ťažkej situácii. Otec – muž smeruje do nocľahárne, prípadne útulku, matka s deťmi do domova pre osamelých rodičov, niekedy desiatky až stovky kilometrov vzdialených od seba. V súčasnosti funguje naše krízové centrum DORKA v Košiciach, vo Zvolene, v Prešove (I. časť) a Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej. V súčasnosti budujeme II. časť KC Dorka v Prešove.

 

Trvanie: 1.8.2015 – 15.7.2016

Detail projektu

  • Organizácia
    Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

  • Tagy Ukončená
Webstránka

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...