DMS VINCENT

Boj proti hladu – pomoc hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, v Rusku a v Albánsku

Popis projektu

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť  konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku. Vyzbierané prostriedky sa použijú priamo na konkrétne projekty realizované na Haiti, Ukrajine a v Rusku Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  a na Hondurase projekty realizované Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul – lazaristami – obrábanie pôdy, mikroprojekty v oblasti vzdelávania, lovu rýb. V Albánsku podporíme misiu milosrdných sestier Satmárok.


Trvanie: 8.6.2015 – 29.2.2016

Detail projektu

  • Organizácia
    Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...