DMS MARTINDOM

Podpora aktivity spoločenstva pri Dóme sv. Martina

Popis projektu

Výťažok zo zbierky bude použitý na úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou spoločenstva. Najmä na formačné kurzy, výjazdy a duchovno – sociálnu terénnu prácu po celom Slovensku. Tiež na náklady spojené s duchovnými obnovami na školách, či farnostiach a na výdavky spojené s otvorenými kultúrno – spoločenskými – modlitebnými stretnutiami v bratislavskom Istropolise.

 

Trvanie: 1.5.2016-31.10.2016

Detail projektu

  • Organizácia
    Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...