DMS TALENT

Štvorlístok pre talenty

Popis projektu

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo všetkých umeleckých odvetviach – hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť. Naši štipendisti sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží, študenti umeleckých odborov na vysokých školách atď. Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania a rasy.

 

Trvanie: 15.3.2016-31.12.2016

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ LECA
  • Tagy Ukončená
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...