DMS VINCENT

Boj proti hladu 2016

Popis projektu

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku, ale i na Slovensku.

Vyzbierané prostriedky sa použijú priamo na konkrétne projekty realizované na Haiti, Ukrajine a v Rusku Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  a na Hondurase projekty realizované Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul – lazaristami – obrábanie pôdy, mikroprojekty v oblasti vzdelávania, lovu rýb. V Albánsku podporíme misiu milosrdných sestier Satmárok. Na Slovensku projekty týchto spoločností.

Čistý výnos zbierky odošleme prostredníctvom Generalátu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta v Paríži provincii Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Haiti. Misijné sestry tam v duchu sv. Vincenta slúžia tým najchudobnejším a takýmto spôsobom sa všetky milodary dostávajú k tým, čo to najviac potrebujú. Takisto pátri lazaristi na Hondurase, finančné prostriedky odošleme na účet Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku – Misie na Hondurase.

Všetci organizátori zbierky pracujú bez akéhokoľvek finančného nároku a celý výnos zbierky bude prevedený na účet misijných sestier a pátrov lazaristov. Projekty na Ukrajine a v Rusku podporíme prostredníctvom provincie Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku a projekty v Albánsku prostredníctvom Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. V minulom roku vzniklo aj nové občianske združenie MISEVI – misijní dobrovoľníci vincentskej rodiny – laici, ktorí budú ochotní ísť pomáhať na misie a služiť chudobným v rámci projektov vincentskej rodiny tu na Slovensku i v zahraničí.

 

Trvanie: 1.5.2016-28.2.2017

Detail projektu

  • Organizácia
    Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...