DMS GODZONE

ZAPOJ SA!

Popis projektu

Projekt „ZAPOJ SA!“ je priamou výzvou mladým ľuďom na Slovensku, zapojiť sa do aktivít zameraných na zmysluplné trávenie voľného času, neformálne vzdelávanie a výchovu mladých k dobrovoľníctvu. Ide o aktivity organizované nielen naším združením, ale aj inými neziskovými organizáciami v SR.

Trvanie: 1.6.2013 – 31.1.2014


Detail projektu

  • Organizácia
    SP
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...