DMS CHARITA

Blízko pri človeku – pomáhame žiť až do konca

Popis projektu

V súčasnej dobe zdravotné poisťovne hradia iba 60% nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytuje v hospicoch. Zvyšok si musí doplácať pacient. Je to veľmi nespravodlivé zo strany poisťovní, že človek, ktorý má pred sebou posledné chvíle života musí doplácať napriek tomu, že si platil zdravotné poistenie. Väčšinou ide o onkologických pacientov, ktorí sú v terminálnom štádiu a doterajšia liečba zlyhala. Starostlivosť o takých to pacientov v domácnosti je náročná a vyžaduje si často 24 hodinovú službu. Preto sa príbuzní často rozhodnú umiestniť takéhoto člena rodiny v hospici, kde sa chorému garantuje, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, bude zachovaná jeho ľudská dôstojnosť a v posledných chvíľach svojho života nebude sám. 

Trvanie: 1.11.2014 – 31.1.2015


Detail projektu

  • Organizácia
    Slovenská katolícka charita
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...