DMS DROGYSTOP

Protidrogová prevencia na 2. stupni základných škôl a na stredných školách

Popis projektu

Na Slovensku dramaticky rastie spotreba drog medzi žiakmi a študentmi. Užívanie drog je spôsobené ľahkovážnosťou a nedostatkom informácii. Cieľom projektu je prevencia – poskytnúť žiakom a študentom informácie o škodlivých účinkoch drog. Prevencia je omnoho účinnejší spôsob boja proti drogám, ako riešenie zdravotných a spoločenských problémov, ktoré vznikajú ako následok užívania drog.

Trvanie: 1.6.2012–28.2.2014

Detail projektu

  • Organizácia
    Slovensko bez drog
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...