DMS DEBRA

Život s EB

Popis projektu

Pomoc pre pacientov a rodiny s EB, nákup zdravotných ošetrovacích materiálov, dezinfekcie, nutričnej výživy, zdravotných pomôcok, vozíkov, kočíkov, sprostredkovanie zdravotnej a liečebnej starostlivosti, rekondičné cvičenia, rehabilitácie, výživové poradenstvo, osvetová činnosť.

Trvanie: 1.6.2019-30.4.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    DebRA Slovakia
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...