DMS VINCENT

Boj proti hladu 2019

Popis projektu

Cieľom tohtoročnej zbierky je z výnosu podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti a pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti a Hondurase, Ukrajine, v Rusku a v Albánsku, ale i na Slovensku

Vyzbierané prostriedky sa použijú priamo na konkrétne projekty realizované na Haiti, Ukrajine a v Rusku Spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  a na Hondurase projekty realizované Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul – lazaristami – obrábanie pôdy, mikroprojekty v oblasti vzdelávania, lovu rýb. V Albánsku podporíme misiu milosrdných sestier Satmárok. Na Slovensku projekty týchto spoločností: Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – sestry vincentky, Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta – sestry satmárky – pôjde o pomoc sociálne odkázaným rodinám, najmä deťom.

Trvanie:1.6.2019-29.2.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...