DMS NADEJ

Detský mobilný hospic

Popis projektu

Prevádzka detského mobilného hospicu, paliatívna starostlivosť formou domácich návštev lekára, zdravotnej sestry a multidisciplinárneho tímu, zapožičiavanie prístrojového vybavenia a pomôcok pre deti v starostlivosti hospicu. Získané prostriedky použijeme na prevádzku a doplnenie vybavenia Detského mobilného hospicu.

Trvanie: 1.7.2019 – 31.5.2020

Detail projektu

  • Organizácia
    OZ Svetielko nádeje
  • Tagy Ukončená
Webstránka
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...